Ouders 2017-11-01T10:00:54+00:00

Ouders en school

Samen sterker in de strijd tegen pesten

Hebt u als ouder/voogd weleens gemerkt dat uw dochter niet zo lekker in haar vel zit en liever niet naar school gaat? Blijven verwachte schoolresultaten achter? Wordt uw dochter structureel gepest? Of vindt u dat uw dochter nogal bazig overkomt? Allemaal signalen die er mogelijk op wijzen dat er sprake is van venijnig gedrag onder meisjes. En hoe ga je hier als ouder mee om? En wat kun je er samen met de school aan doen?

Meisjes maken het elkaar soms erg moeilijk. In meidengroepen heerst er vaak een ‘koningin’. Dit populaire meisje omringt zich met hofdames en trouwe onderdanen (de kliek). Zij bepaalt wie bij haar clubje hoort en wie niet. In elke klas of meidengroep zijn in meer of mindere mate deze typische meidenrollen te herkennen. Het gedrag van de kliek leidt soms tot vervelende situaties, zoals (online) roddelen, pesten en buitensluiten. Vaak vallen daarbij de nodige ‘slachtoffers’ waarbij de sporen van het pesten zich tot op latere leeftijd doen gelden.

Informatie voor ouders

Het voelt vaak zo onmachtig als je eigen kind wordt gepest. Je wil er alles aan doen maar weet niet waar te beginnen. Soms smelten de problemen als sneeuw voor de zon maar het kan ook behoorlijk uit de hand lopen. Is de situatie zo ernstig dat u het pesten op school wilt bespreken, overleg dit dan altijd met uw kind en probeer hem of haar te overtuigen van het belang ervan. Maak met school duidelijke afspraken over de vertrouwelijkheid van informatie. Het mag niet zo zijn dat het bespreken van pestgedrag op school de positie van uw kind verslechterd. Mocht uw kind zelf pesten of zich als buitenstaander passief opstellen, ook dan is er aanleiding genoeg om dit ongewenste gedrag te veranderen.

lees meer

Informatie voor scholen

Preventielessen over meidenvenijn zijn altijd belangrijk en zullen elk jaar als vast onderdeel moeten worden opgenomen in het sociale veiligheidsbeleid van uw school. Wordt er toch gepest en is er in zorgwekkende mate sprake van meidenvenijn? Zet dan de lesblokken ‘Van Venijn naar Kwaliteit’ in. Meer daarover leest u op de pagina Over de methode.

Betrek de ouders erbij
De oplossing van het pesten ligt niet alleen op school. Ook ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het aanpakken en verminderen van pesten. Dit geldt voor alle ouders, ook ouders van leerlingen die ogenschijnlijk niet met pesten van doen hebben. Wil je als school het pestgedrag serieus aanpakken en verminderen, zorg er dan voor dat je alle ouders erbij betrekt. Hoe meer je als school en ouders op één lijn zit, hoe groter het effect op de leerlingen zal zijn. Samen sta je sterker.

lees meer

Veelgestelde vragen

Kunnen jongens ook aan de meidenvenijnlessen deelnemen?
Wanneer zet ik de preventielessen in?
Is de lessenreeks ook digitaal?
Moet ik een opleiding volgen om de lessen te kunnen geven?
hier komt een vraag
hier komt een vraag

Is pesten anders dan plagen?

Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en vindt niet dag in dag uit plaats. Bij plagen ben je gelijk aan elkaar; niemand is de baas. Ook liggen de rollen niet vast, de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. Plagen gebeurt niet met de intentie om iemand pijn te willen doen en is daarom vaak grappig en onschuldig.

Bij pesten is dat anders. Daar is steeds dezelfde persoon het mikpunt. Pesten is niet leuk en onschuldig, maar kwetsend en pijnlijk. Bovendien houdt het pesten niet op maar gebeurt het steeds weer opnieuw. Er is sprake van intentioneel, doelbewust handelen en niet van ‘toevallig’ gedrag. De pester heeft duidelijk de bedoeling om de ander pijn te doen of te vernederen.

Adviezen voor alle ouders

Praten over pesten kan behoorlijk lastig zijn. Hoe ga je het gesprek aan met je kind? En waar kun je terecht op school? We hebben een aantal adviezen op een rijtje gezet:

› Algemene adviezen voor alle ouders
› Adviezen aan ouders van gepeste kinderen
› Adviezen aan ouders van pestende kinderen

Ga naar de adviespagina voor ouders

logo kinderpostzegels
logo gezonde school