Voortgezet onderwijs 2017-11-01T09:54:13+00:00

Voortgezet onderwijs

Een veilig en gezond schoolklimaat

Pestgedrag of venijnig gedrag kan het leer- en werkklimaat op school behoorlijk verstoren. En daar bovenop komen ook nog eens de persoonlijke gevolgen voor de betrokkenen. De methode Meidenvenijn is niet fijn! pakt (ernstig) pestgedrag onder meisjes aan. De methode helpt je om de rollen en het gedrag van meiden onderling bespreekbaar te maken. Vanuit een veilige setting wordt er gekeken naar de groepsstructuur en naar processen die zich hierin afspelen.

Het leren herkennen van rollen en gedrag is een opmaat naar de stap om meiden bewust te maken van hun eigen rol en het effect van hun gedrag op anderen. Door in te zetten op kwaliteiten en het ombuigen van negatief naar positief gedrag, is er veel mogelijk. Meiden krijgen inzicht in hun gedrag en er is herkenning. Daarnaast helpt het je om als leraar, mentor of zorgcoördinator zélf ook anders te kijken naar de klassen: je krijgt sturing in het omgaan met (complex) meidengedrag.

Meidenvenijn Leskoffer en digitale lessen
Met de lesmaterialen uit de leskoffer, waaronder rollenkaarten en werkboekjes, ga je aan de slag, eventueel in combinatie met de digitale lessen. Afhankelijk van de situatie in de groep, start je óf met de Preventieles, of met de Lessenreeks. De Preventieles gaat over typisch meidengedrag. Je gebruikt hiervoor de rollenkaarten of de digitale preventieles. Je geeft deze (leuke) les aan zowel meiden als jongens. Zorg voor een veilige sfeer en maak bijvoorbeeld de afspraak: ‘Wij lachen elkaar niet uit.’ Aan het eind van de les zet je de afsprakenposter in. Is er sprake van meidenvenijn in de klas? Zet dan de Lessenreeks ‘Van Venijn naar Kwaliteit’ in.

lees meer

Veelgestelde vragen

Kunnen jongens ook aan de meidenvenijnlessen deelnemen?
Wanneer zet ik de preventielessen in?
Is de lessenreeks ook digitaal?
Moet ik een opleiding volgen om de lessen te kunnen geven?
Hoe weet ik of het werkt?
hier komt een vraag
hier komt een vraag

Heb je een leuke suggestie?

Als je een leuke (les)suggestie of tip hebt voor het creëren van een veilig sociaal klimaat tussen de meiden onderling, stuur deze dan naar tips@meidenvenijn.nl Andere ideeën zijn natuurlijk ook altijd welkom.

logo kinderpostzegels
logo gezonde school