Onze samenwerkingspartners

Werken aan een gezond sociaal klimaat

Meidenvenijn is niet fijn! stelt zich als doel om pestgedrag onder meisjes te voorkomen en aan te pakken. Gezien de positieve resultaten van de inmiddels 850 scholen en diverse andere instellingen die al met deze methode werken is het ons streven om nog meer leerlingen te bereiken in de strijd tegen het pesten en ze daarmee een gezonde toekomst te bieden. Om dit streven waar te kunnen maken werken we samen met professionele organisaties die ons daarin ondersteunen. Een zorgvuldige en veilige antipest-aanpak gericht op de kwaliteiten van iedere leerling vereist een gezamenlijke inspanning van zowel scholen, ouders, leerlingen en alle (potentiële) samenwerkingspartners.

De Gezonde School

Actieve en gezonde leerlingen, een veilige omgeving, een goed leer- en werkklimaat en aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Werken aan gezondheid op je school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Meidenvenijn is niet fijn! is een door het RIVM Centrum Gezond Leven erkende interventie, die bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen door (zorgwekkend) pestgedrag onder meisjes aan te pakken.

Vignet gezonde school
Een Gezonde School is een school waar gezondheid integraal onderdeel uitmaakt van het schoolbeleid. Als je als school de gezondheid van je leerlingen stimuleert, kun je het vignet Gezonde School aanvragen. Met zo’n vignet kun je, bijvoorbeeld aan ouders, laten zien dat je gezondheid van leerlingen belangrijk vindt. Het vignet bestaat uit een basiscertificaat en acht themacertificaten. Het certificaat waarvoor je in aanmerking kunt komen door inzet van Meidenvenijn is niet fijn! valt onder het thema ‘Welbevinden’.

Meidenvenijn is partner van de Gezonde School

Voor meer informatie over de Gezonde school en het aanvragen van het vignet ga je naar www.gezondeschool.nl

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels vindt dat ieder kind recht heeft op onderwijs in een veilige leefomgeving. Dat houdt in dat kinderen zich op school veilig moeten voelen en dat een kind niet wordt gepest. Ook Kinderpostzegels onderschrijft dat kinderen zich op deze wijze gezond kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.

Stichting Kinderpostzegels draagt bij aan de doorontwikkeling van Meidenvenijn is niet fijn!, omdat het een unieke methode betreft met speciale aandacht voor meisjes. De afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat scholen behoefte hebben aan een dergelijke aanpak. Een tweede reden waarom Kinderpostzegels bijdraagt is dat het om een integrale benadering gaat: het gaat niet alleen om het gepeste kind, maar ook om de klasgenoten, de leerkrachten en de ouders. Deze brede aanpak wordt vanuit het ministerie van OC&W geadviseerd. Ook vindt Kinderpostzegels het positief dat er structureel aandacht wordt besteed aan het meten van de effecten.

Stichting Kinderpostzegels ondersteunt Meidenvenijn is niet fijn!

Voor meer informatie over Stichting Kinderpostzegels Nederland ga je naar www.kinderpostzegels.nl

Meidenvenijn in de stand van de gezonde school
Meidenvenijn is niet fijn! maakt samen met de andere partners van de Gezonde School onderdeel uit van de Gezonde School-stand op de NOT-beurs.
Kinderpostzegelactie poster 2017
Met het opgehaalde geld van de jaarlijkse actie van Kinderpostzegels worden tal van prachtige initiatieven ondersteund, waaronder ook Meidenvenijn is niet fijn!

Ook partner worden?

Ondersteun Meidenvenijn is niet fijn! door een inhoudelijke of financiële bijdrage aan dit anti-pest programma. Als je andere ideeën hebt of er diensten zijn die je aan zou willen bieden: ieder initiatief ter ondersteuning is welkom.

Geïnteresseerd?… neem contact met ons op!

Stichting Kinderpostzegels ondersteunt maatschappelijke projecten waaronder Meidenvenijn is niet fijn!
Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School