Over de methode

Van negatief naar positief gedrag

Meidenvenijn is niet fijn! heeft zich sinds de lancering van het lespakket in 2008 ontwikkeld tot een beproefde lesmethodiek voor een preventieve- en curatieve aanpak van pestgedrag onder meisjes. Een aanpak die zich richt op het versterken van de kwaliteiten van kinderen en die ze leert om negatief gedrag om te buigen in positief gedrag. De opmaat voor een veilig- en prettig sociaal klimaat.

De methode Meidenvenijn is niet fijn! is ontwikkeld door professionals uit het onderwijs, gedragsdeskundigen en partijen die affiniteit hebben in het werk met meidengroepen. Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School omdat de methode bijdraagt aan een gezondere leefstijl met aandacht voor de persoonlijke- en sociale ontwikkeling van kinderen. Om die reden wordt de methode ook ondersteund door Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Voor wie?
De methode is geschikt voor het primair onderwijs (groepen 6, 7 en 8), voortgezet onderwijs (klassen 1, 2 en 3), beroepsonderwijs (mbo eerste leerjaren) en voor (hulp)organisaties die met meidengroepen werken.

Preventief en curatief
Zet de Preventieles in als je alleen het onderwerp bespreekbaar wilt maken in de klas of groep. In deze les introduceer je het begrip meidenvenijn en de meidenrollen waarmee in de methode wordt gewerkt. Je geeft de les aan een klas met jongens en meisjes, meisjes alleen of aan een combinatie van meerdere klassen met alleen meisjes. Als je merkt dat er daadwerkelijk meidenvenijn is op school of in je groep dan biedt de lessenreeks ‘Van Venijn naar Kwaliteit’ je een krachtig instrument om meidenvenijn te bespreken en te doorbreken. Deze lessen zijn uitsluitend bestemd voor meisjes.

lees meer

Waar bestaat de methode uit?
De methode start je met het basispakket bestaande uit een leskoffer met materialen voor de begeleider en leerlingen, aanvullende digitale lessen, diverse meetinstrumenten en een opleiding voor de begeleiders.

Ik heb nog geen methode, wat nu?
Ben je nog niet in het bezit van het Meidenvenijn Basispakket (+) dan is het mogelijk om ter oriëntatie een Cursusdag Meidenvenijn te volgen, eventueel met meerdere collega’s.

Scholen, stichtingen en andere organisaties die meer willen weten over het fenomeen meidenvenijn en hoe typisch meidengedrag te signaleren, kunnen zich inschrijven voor een Teamworkshop Meidenvenijn op locatie. Hierna kan worden besloten om de methode aan te schaffen en er teamleden voor op te laten leiden.

De sleutelhangers worden als afsluiting uitgedeeld aan de meisjes na het doorlopen van de lessen: een positieve reminder met een link naar de Meidenfijn! app.

Een geweldige methode!

Lydia Kampman-Postma, Leerkracht groep 8

Fijn om op gestructureerde manier aan de slag te gaan met methode. Heel tevreden over het beschikbare materiaal.

Gerda Schmidt, Leerlingbegeleider Vmbo Leerjaar 1

Gaat goed in op alles wat met meidenvenijn te maken heeft. Praktisch, aantrekkelijk. Heldere handleiding.

Mirjan den Hartog, Leerkracht groep 7

Het is een duidelijk, helder en effectief project.

Judith Vermeulen, Intern Begeleider

Werk volgens het stappenplan

Stap 1

Om te starten zijn er de volgende opties:

a Je bestelt het Meidenvenijn Basispakket (+) met eventueel extra aanvullingen.
b Ben je al in het bezit van de Meidenvenijn Leskoffer (voorheen het basispakket) den bestel je de aanvulset(s) met eventueel extra aanvullingen.

Stap 2

Je schrijft je in voor de Cursusdag en volgt deze eerst. Directe inschrijving voor de complete Opleiding Meidenvenijn (incl. certificering) bevelen we aan en is daarbij ook voordeliger. Mocht je de opleiding Incompany willen organiseren, neem dan contact met ons op.

Stap 3

Voer een 0-meting uit met alle leerlingen voordat je aan de lessen begint. Zet hiervoor de beschikbare Meetinstrumenten in; zeker als je gaat starten met de lessenreeks ‘Van Venijn naar Kwaliteit’.

Stap 4

Voer de lessen uit (incl. digitale varianten)

Preventieles (meisjes en jongens) als er géén sprake is van meidenvenijn.
Lessenreeks (alléén meisjes) als er sprake is van meidenvenijn.

Stap 5

Na afronding van de lessen vul je een korte digitale evaluatie in (anoniem). Je leerlingen doen dat ook. Deze evaluatie(s) stuur je naar info@meidenvenijn.nl

Stap 6

Als je alle lessen hebt afgerond, meld je je aan voor deelname aan de certificeringsbijeenkomst.

Stap 7

Binnen een maand na afronding van de lessen voer je een na-meting uit en minimaal vier maanden daarna een eindmeting.

Stap 8

Je neemt deel aan de Certificeringsbijeenkomst en rond deze af met het certificaat ‘Specialist Meidenvenijn’. Binnen twee jaar hierna volg je een herhalingsbijeenkomst.

Geef de preventieles elk jaar aan alle klassen!

Voorkom meidenvenijn op school door de preventieles aan het begin van elk schooljaar te geven in alle klassen. Een leuke les over typisch- en herkenbaar meidengedrag. Je kunt deze les geven aan de hele klas, zowel jongens als meisjes.

Stichting Kinderpostzegels ondersteunt maatschappelijke projecten waaronder Meidenvenijn is niet fijn!
Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School