Primair onderwijs

Een fijne sfeer in alle groepen

Soms krijg je te maken met venijnig gedrag van meisjes waar de hele groep onder lijdt. Als brandjes blussen niet meer helpt, is het tijd voor actie. De methode Meidenvenijn is niet fijn! helpt je om het venijn van de meisjes aan te pakken en de rollen en het gedrag van meisjes onderling bespreekbaar te maken. Vanuit een veilige setting kijk je naar de groepsstructuur en naar processen die zich ongemerkt afspelen.

De methode reikt handvatten aan om rollen en gedrag te herkennen, zodat meisjes zich bewust zijn van de diverse meidenrollen in de groep, hun eigen rol en van het effect van hun gedrag op anderen. Door in te zetten op kwaliteiten en het ombuigen van negatief naar positief gedrag, is er veel mogelijk. Meisjes krijgen inzicht in hun gedrag en er is herkenning. Daarnaast helpt het je als leerkracht of intern begeleider om ook zélf anders te kijken naar de groep: je krijgt sturing in het omgaan met (complex) meidengedrag.

Aan de slag
Je zet de lesmaterialen in uit de leskoffer, waaronder rollenkaarten en werkboekjes, eventueel in combinatie met de digitale lessen. Afhankelijk van de situatie in de groep, start je óf met de preventieles, of met de lessenreeks. De preventieles gaat over typisch meidengedrag. Gebruik hiervoor de rollenkaarten. Deze les geef je aan zowel meisjes als jongens. Zorg daarbij voor een veilige setting. Maak bijvoorbeeld de afspraak: ‘Wij lachen elkaar niet uit.’ Is er echt sprake van meidenvenijn in de groep, start dan direct met de lessenreeks van 4 lesblokken, waarbij je naast de rollenkaarten ook werkboekjes inzet. De preventieles sla je dan over.

lees meer

Bereid je goed voor op de lessenreeks
Vanwege de complexiteit van het ‘onzichtbare’ meidenpestgedrag en het creëren van een veilige omgeving voor de meisjes, nemen de jongens niet deel aan de lesblokken. Zelf heb je in dit dynamische groepsproces meer de rol van ‘begeleider’ dan van ‘leider’. Dit vraagt om een goede en zorgvuldige voorbereiding. Kijk voor meer informatie bij Over de methode en Opleiding Meidenvenijn.

Tip geef de les met z’n tweeën. Het is erg fijn als er een observator aanwezig is.

Wat kun je voor ouders betekenen?
Voor ouders is er een speciale webpagina Ouders met algemene adviezen voor ouders over omgaan met pestgedrag. Het verschil tussen pesten en plagen wordt daar bijvoorbeeld benoemd. Er zijn specifiek adviezen voor ouders van gepeste kinderen en voor ouders van kinderen die pesten. Verder vind je op deze pagina tips voor School en ouders: hoe betrek je hen bij de aanpak van meidenvenijn, hoe communiceer je daarover en hoe organiseer je op tactvolle wijze een ouderbijeenkomst. Op de pagina Ouders wordt ook benoemd dat wanneer een kind extra hulp nodig heeft, er in samenspraak met het zorgteam van de school gekeken kan worden naar een op-maat zorgtraject.

Veelgestelde vragen

Kunnen jongens ook aan de meidenvenijnlessen deelnemen?
De jongens kunnen alleen deelnemen aan de preventieles vanwege de veiligheid in de groep meisjes
Wanneer zet ik de preventielessen in?
hier komt het antwoord
Is de lessenreeks ook digitaal?
hier komt het antwoord
Moet ik een opleiding volgen om de lessen te kunnen geven?
hier komt het antwoord
Hoe weet ik of het werkt?
hier komt het antwoord
hier komt een vraag
hier komt het antwoord
hier komt een vraag
hier komt het antwoord

Heb je een leuke tip?

Als je een leuke tip hebt voor het creëren van een prettige sociale sfeer in de meidengroep, stuur deze dan naar tips@meidenvenijn.nl
Ook andere tips zijn natuurlijk welkom.

Stichting Kinderpostzegels ondersteunt maatschappelijke projecten waaronder Meidenvenijn is niet fijn!
Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School