Voortgezet onderwijs

Een veilig en gezond schoolklimaat

Pestgedrag of venijnig gedrag kan het leer- en werkklimaat op school behoorlijk verstoren. En daar bovenop komen ook nog eens de persoonlijke gevolgen voor de betrokkenen. De methode Meidenvenijn is niet fijn! pakt (ernstig) pestgedrag onder meisjes aan. De methode helpt je om de rollen en het gedrag van meiden onderling bespreekbaar te maken. Vanuit een veilige setting wordt er gekeken naar de groepsstructuur en naar processen die zich hierin afspelen.

Het leren herkennen van rollen en gedrag is een opmaat naar de stap om meiden bewust te maken van hun eigen rol en het effect van hun gedrag op anderen. Door in te zetten op kwaliteiten en het ombuigen van negatief naar positief gedrag, is er veel mogelijk. Meiden krijgen inzicht in hun gedrag en er is herkenning. Daarnaast helpt het je om als leraar, mentor of zorgcoördinator zélf ook anders te kijken naar de klassen: je krijgt sturing in het omgaan met (complex) meidengedrag.

Meidenvenijn Leskoffer en digitale lessen
Met de lesmaterialen uit de leskoffer, waaronder rollenkaarten en werkboekjes, ga je aan de slag, eventueel in combinatie met de digitale lessen. Afhankelijk van de situatie in de groep, start je óf met de Preventieles, of met de Lessenreeks. De Preventieles gaat over typisch meidengedrag. Je gebruikt hiervoor de rollenkaarten of de digitale preventieles. Je geeft deze (leuke) les aan zowel meiden als jongens. Zorg voor een veilige sfeer en maak bijvoorbeeld de afspraak: ‘Wij lachen elkaar niet uit.’ Aan het eind van de les zet je de afsprakenposter in. Is er sprake van meidenvenijn in de klas? Zet dan de Lessenreeks ‘Van Venijn naar Kwaliteit’ in.

lees meer

Bereid je goed voor op de lessenreeks
Vanwege de complexiteit van het ‘onzichtbare’ meidenpestgedrag en het creëren van een veilige omgeving voor de meisjes, nemen de jongens niet deel aan de lesblokken. Zelf heb je in dit dynamische groepsproces eerder de rol van ‘begeleider’ dan van ‘leider’. Je bent niet de zender maar je haalt juist veel uit de leerlingen zelf.

Tip geef de les met z’n tweeën. Het is erg fijn als er een observator aanwezig is.

Voor een goede en zorgvuldige voorbereiding op het geven van de lessen volg je de Opleiding Meidenvenijn. Kijk voor meer informatie bij Over de methode en Opleiding Meidenvenijn.

Wat kun je voor de ouders betekenen?
Voor ouders is er een speciale webpagina Ouders met algemene adviezen voor ouders over omgaan met pestgedrag. Het verschil tussen pesten en plagen wordt daar bijvoorbeeld benoemd. Er zijn specifiek adviezen voor ouders van gepeste kinderen en voor ouders van kinderen die pesten. Verder vind je op deze pagina tips voor School en ouders: hoe betrek je hen bij de aanpak van meidenvenijn, hoe communiceer je daarover en hoe organiseer je op tactvolle wijze een ouderbijeenkomst. Op de pagina Ouders wordt ook benoemd dat wanneer een kind extra hulp nodig heeft, er in samenspraak met het zorgteam van de school gekeken kan worden naar een op-maat zorgtraject.

Veelgestelde vragen

Kunnen jongens ook aan de meidenvenijnlessen deelnemen?
De jongens kunnen alleen deelnemen aan de preventieles vanwege de veiligheid in de groep meisjes
Wanneer zet ik de preventielessen in?
hier komt het antwoord
Is de lessenreeks ook digitaal?
hier komt het antwoord
Moet ik een opleiding volgen om de lessen te kunnen geven?
hier komt het antwoord
Hoe weet ik of het werkt?
hier komt het antwoord
hier komt een vraag
hier komt het antwoord
hier komt een vraag
hier komt het antwoord

Heb je een leuke suggestie?

Als je een leuke (les)suggestie of tip hebt voor het creëren van een veilig sociaal klimaat tussen de meiden onderling, stuur deze dan naar tips@meidenvenijn.nl Andere ideeën zijn natuurlijk ook altijd welkom.

Stichting Kinderpostzegels ondersteunt maatschappelijke projecten waaronder Meidenvenijn is niet fijn!
Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School