Meidenvenijn is niet fijn!

Pakt pestgedrag onder meisjes aan

Meidenvenijn, herken je het? Heb je als leerkracht en begeleider soms het gevoel dat er iets speelt tussen de meisjes in je groep maar krijg je er de vinger niet achter? Heel begrijpelijk, omdat het onderlinge pestgedrag van meisjes zich meestal afspeelt onder de oppervlakte en daardoor lastig aan te pakken is. Ook de meisjes zelf snappen vaak niet wat hun eigen gedrag bij de ander teweegbrengt. Maar hoe haal je nu het venijn uit je groep? En wat is eigenlijk het verschil in pestgedrag van meisjes en jongens?

Hoe pesten meisjes?
Meisjes pesten anders dan jongens. Jongens pesten over het algemeen op een directe en fysieke manier. Meisjes verweven het pestgedrag in hun sociale relaties: door te roddelen over het slachtoffer, door buitensluiten en isoleren, negeren en afwijzen. Dit gebeurt heel geraffineerd, vaak buiten het gezichtsveld van volwassenen. Dit ‘onzichtbare’ gedrag kan jarenlang voortduren en zelfs tot op latere leeftijd onherstelbare schade aanrichten. Is er in jouw groep sprake van meidenvenijn? Aarzel dan niet en pak het aan!

Werkwijze in het kort
Meidenvenijn is niet fijn! is een anti-pestmethode die je als begeleider in staat stelt om (zorgwekkend) pestgedrag onder meisjes op een  positieve en effectieve manier  aan te pakken en te zorgen voor een prettig- en veilig sociaal klimaat in je groep.

lees meer
Omdat we pesten beschouwen als een groepsfenomeen waarbij meer groepsleden betrokken zijn dan alleen de dader en het slachtoffer, zijn er in de methode meerdere rollen vertegenwoordigd. Centraal staan 8 stereotype meidenrollen, die op een prikkelende wijze zijn afgebeeld op stevige kaarten. Door te praten over wat ze op de kaarten zien, leren de meisjes uit jouw groep zichzelf en de ander te herkennen in de rollen en het kenmerkende gedrag. Ook in de digitale lessen worden deze afbeeldingen gebruikt bij de opdrachten over (groeps)gedrag en rollen.

Focus op kwaliteiten en vriendschappen
De positieve intentie achter de aanpak is dat de meisjes zich gaan verdiepen in hun
kernkwaliteiten. Begrippen als kwaliteiten, vriendschappen, houding en gedrag, helpende- en niet helpende gedachten worden met diverse werkvormen uit het persoonlijke werkboekje inzichtelijk gemaakt. Er wordt geleerd om negatief gedrag om te zetten in positief gedrag. Na het opstellen van haalbare persoonlijke- en groepsdoelen maken de meisjes gezamenlijke afspraken, die een plek krijgen op de afsprakenposter. Voor de begeleider zijn er meetinstrumenten beschikbaar om het veranderende gedrag in de groep te kunnen monitoren.

Voor wie?
Meidenvenijn is niet fijn! is geschikt voor:
primair onderwijs – bovenbouw (groepen 6, 7 en 8)
voortgezet onderwijs – onderbouw (klassen 1, 2 en 3)
beroepsonderwijs (mbo eerste leerjaren)
(hulp)organisaties die met groepen meisjes werken

Om als begeleider van de methode Meidenvenijn is niet fijn! aan de slag te gaan, volg je de opleiding ‘Van Venijn naar Kwaliteit’, bestaande uit een cursusdag en certificering tot ‘Specialist Meidenvenijn’.

Een Gezonde School
Preventielessen zijn steeds weer belangrijk en zullen elk jaar voor alle groepen als vast onderdeel moeten worden opgenomen in het sociale veiligheidsbeleid van de school. Voor het bespreken van een structurele en integrale aanpak van Meidenvenijn is niet fijn! op jouw school maken we graag een vrijblijvende afspraak.

Omdat Meidenvenijn is niet fijn! partner is van de ‘Gezonde School’ kunnen scholen tevens in aanmerking komen voor het thema-certificaat ‘Welbevinden en sociale veiligheid’ als onderdeel van het ‘Vignet Gezonde School’. Voor meer informatie ga naar onze partners.

Opleidingsdata 2024

Op deze data kun je je inschrijven voor de opleiding meidenvenijn
Op deze data kun je je inschrijven voor de opleiding meidenvenijn
Inschrijven meidenvenijn nieuwsbrief
aanvraag meidenvenijn brochures

Eindelijk een project waarbij het pesten tussen de meiden goed in kaart is gebracht. En vooral: Hoe ga je er dan mee om?

Daniëlle Hendrix-Heuts, Leerkracht groep 7 en 8

Wat zitten wij, meiden, ingewikkeld in elkaar! Verbazingwekkend om te zien hoe snel ze aan de hand van de platen doorhebben hoe wij, meiden, in elkaar steken. En de herkenbaarheid! Grote meerwaarde om deze training op school in te zetten.

Anja Jansze, Schoolmaatschappelijk werk

Meiden Venijn werd langzaam maar zeker Meiden Fijn!

Annelies Lak, Leerkracht groep 8

Praktisch in gebruik, ziet er aantrekkelijk uit, sluit aan bij belevingswereld van de kinderen, goede en duidelijke methode, direct inzetbaar en met resultaat.

Gea van den Beuken, Leerkracht groep 6, 7 en 8

In de klassen waar ik het heb ingezet, was het zeer effectief!

Merlijn van Moorsel, Mentor Havo Leerjaar 1 en 2

Ik heb het als een erg leuk, inspirerend en vooral werkend programma ervaren. Iets wat meiden leuk vinden om te doen en te bespreken en waarmee ze reflecteren en nadenken over hun eigen gedrag…

Bart Linders, Leerkracht lichamelijke opvoeding

Meidenvenijn producten

Het basispakket meidenvenijn is een complete anti-pestmethode inclusief lesmateriaal en opleiding voor de begeleider
basispakket
De aanvulling op het basispakket bestaat uit voldoende lesmateriaal voor een groep van maximaal 15 meisjes
aanvulling
De opleiding meidenvenijn is de basis om met de lesmethode te kunnen werken
opleiding
De workshop geeft het team inzicht in meidenvenijn en de wijze waarop je dit kunt signaleren
workshop
De digitale lessen zijn een interactieve aanvulling op de meidenvenijn lesmethode
digilessen
Meidenvenijn heeft vijf meetinstrumenten voor het monitoren van sociale veiligheid onder leerlingen
meten
Stichting Kinderpostzegels ondersteunt maatschappelijke projecten waaronder Meidenvenijn is niet fijn!
Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School